• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Innspel til plangrogram og kommuneplanen sin arealdel

Informasjon

Informasjon

Gjeldande arealplan del består av arealplan for Norddal kommune og arealplan for Stordal kommune, samt følgjande kommunedelplanar for Eidsdal, Fjørå, Linge, Norddal, Tafjord, Valldal, Nørdalen og kommunedelplan for Utmark I-II-III, samt reguleringsplanar. Ein finn planane på https://www.kommunekart.com/?urlid=f02e1749-0328-4f0a-afdd-8c8e3e4aa278.

 

I kommunekart kan ein finne arealbruk som er fastsett i relevant kommunedel- eller reguleringsplan, samt bygg- og eigedomsinformasjon og temakart, sjå rettleiar for bruk av kommunekart.


Samtidig med at planprogrammet for KPA leggast ut på høyring, ønskjer Fjord kommune at innbyggjarane, næringslivet, interessegrupper, organisasjonar og andre interesserte kan komme med innspel til ønska arealbruk i forhold til gjeldande arealbruken.


Alle arealinnspill vil bli vurdert ved utarbeiding av planforslaget for planforslaget til Kommuneplanens arealdel for Fjord kommune 2024-2040. I den første planleggingsfasen vil alle arealinnspel bli vurdert opp mot føringar og mål fastsett i overordna arealstrategi samt dei generelle samfunnsinteressene som skal takast omsynet til i arealplanlegginga.

I planprogram pkt. 8 er krav til innhald i arealinnspel nærmare omtalt.

Innsendar
/

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader