• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjenkeløyve for enkelthøve / ambulerande

Innleiing

NB! Skjenkeløyve for enkelthøve/ambulerande må søkjast seinast 3 veker før arrangementet skal haldast.

Målgruppe


Skjenkeløyve kan søkjast av personar som ønskjer å servere alkoholhaldig drykk i samband med slutta selskap eller ved eit bestemt høve.

 

Ambulerande skjenkeløyve §4-5

Ambulerande skjenkeløyve er ikkje knytt til ein bestemt person eller skjenkestad, og gjeld kun skjenking til slutta selskap. Ambulerande løyve vert brukt ved bryllaup, konfirmasjonar, jubileum og liknande. Kretsen av personar må ikkje vere open for utanforståande. Deltakarane må ha ein eller annan tilknyting til den eller dei som inviterer til selskapet. Det er ikkje nok at ein før skjenkinga byrjar, skriv seg på lister eller kjøper billettar. Vanlegvis må initiativet koma utan i frå, ikkje frå skjenkestaden. Det hjelper heller ikkje at talet på gjestar er avgrensa, eller at arrangementet i innbydinga eller i annonse er kalla «lukka selskap». Vanlege medlemsmøter i ei foreining vil ikkje oppfylle lovas krav til lukka selskap. Klubbar og liknande med avgrensa medlemskap vert ikkje i seg sjølv rekna som lukka selskap.

Det søkast om ambulerande løyve dersom ein eller fleire av følgjande føresetnader er tilstade:

  1. Dersom ein leiger lokale + fleire tenester (f.eks. vasking, servering o.l.) av utleiger.
  2. Dersom ein tar betalt for alkohol.
  3. Dersom lokalet festen skal haldast i har serveringsløyve.

Ambulerande skjenkeløyve kan ikkje brukast når gjestane er invitert via annonser, plakatar, eller sosiale media. Då må det søkjast om skjenkeløyve for eit enkelthøve § 1-6. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon vert kravd). Det er ikkje krav om bestått kunnskapsprøve.

Ambulerande skjenkeløyve til slutta lag koster 380 kr per gang.

Vanleg gebyrsats for løyve  til enkelthøve vil kommunestyre vedta i samband med behandling av Ruspolitisk handlingsplan.

 


Regelverk:

Lov om omsetjing av alkoholhaldig drikk (Alkohollova)

Lov om serveringsverksemd (Serveringslova)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningslova)

Handbok i alkohollova (Helsedirektoratet)

Forskrift om omsetnad av alkoholhaldig drikk (Alkoholforskrifta)

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader