• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om kulturmidlar

Søknaden gjeld

Retningslinjer for tildeling
Dette søknadsskjemaet bygg på Retningslinjer for tildeling av kulturmidlar i Fjord kommune.

Alle som søker om kulturmidlar må ha eit organisasjonsnummer.

Alle som søker må legge ved årsmelding og rekneskap.

Alle som får tildelt kulturmidlar pliktar å godta ordninga med følgjeteneste. Kjem ein person med nedsett funksionsevne til eit arrangement med følgje, skal følgje sleppe inn gratis.

Tilskotet blir som hovudregel utbetalt innan utgangen av juni.

Klagefrist er tre veker frå søkjaren har motteke melding om vedtaket.

Det kan kun sendast inn ein søknad per lag. Kommunen vurderer om søknaden ligg i rett kategori.

Søknadsfrist er 1. juni.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader