• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Omsettingsoppgåve for alkohol

Innleiing

Innleiing
Oppgåve over forventa omsatt mengde alkoholhaldeg drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr.

Det vert berekna gebyr for kvar sals- / skjenkestad føretaket har løyve for.

Etter utgangen av året skal løyvehaver sende inn oppgåve over faktisk omsatt mengde alkohol.

Ved avvik mellom tidlegare oppgitt forventa omsetting og faktisk omsetting, vil kommunen foreta ei etterberekning og eit etteroppgjer.

Frist for ordinær innsending av oppgåve er 1. mars. Ved opphøyr eller sal av verksemda skal oppgåve sendast så snart endelege omsettingstal ligg føre.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader