• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utsleppsløyve

Innleiing

Søknadsskjemaet gjeld for:

  • Utslepp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp på mindre enn 50 pe (personekvivalentar).
  • Utslepp av sanitært avlaupsvatn på mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2 000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjeld ikkje for påkobling til offentleg avløpsnett.

Etablering av nye utslepp av sanitært avløpsvatn, eller vesentleg auke av eksisterande utslepp, er søknadspliktig jamfør forureiningsforskrifta kapittel 12. Søknadsplikta gjeld også når avløp går til tett tank. Les rettleiinga her.

 

Etablere eller utbetre

Om du har behov for å etablere eller utbetre eit avløpsanlegg, må du sende søknad om utsleppsløyve, rapport om grunnundersøkingar og nabovarsel til kommunen.

 

Gjeld utsleppsløyve nytt tiltak (ny bustad, fritidsbustad m.m.), bør søknaden sendast inn samstundes  med søknad om byggeløyve.

 

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen før du gjer utbetringar på anlegget ditt. Mindre endringar av anlegget kan vere bortkasta pengar, om kommunen krev andre typer utbetringar.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader