• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om skulefri

Informasjon

Informasjon

Dette skjemaet skal nyttast ved planlagt fritak/fråver.

Utdrag frå Opplæringslova, §2-11
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker”. ”Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er over”.

Dette inneber at føresette har ansvar for naudsynt undervisning i permisjonstida, slik at elevane kan følgje den allmenne undervisninga når dei kjem tilbake til skulen. Skulen kan ikkje bidra med ekstra hjelp og støtte til dette.


Dei føresette må gjere seg kjende med kva som blir arbeidd med i fråversperioden. Heimen er ansvarleg for at skulearbeidet blir gjort under fråveret og må yte nødvendig hjelp og støtte til dette. Begge føresette skal vere kjent med at det blir sendt inn søknad om fritak.

Eleven kan ikkje rekne med ekstra hjelp frå skulen når han/ho kjem attende eller få gjennomgått stoff som er undervist i under fråveret.

Søknaden skal grunngjevast. Dersom t.d. avvikling av ferie er grunnlaget for søknaden, blir det viktig å grunngi kvifor ferie ikkje kan avviklast i dei vekene skulen er stengd. Omfanget av tidlegare søknader vil og bli vektlagd.

Ber om at De søkjer i god tid, helst 4 veker før avreise. I alle høve 2 veker før.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader